Nove instrukcije o organizaciji vjerskih aktivnosti u džematima na području MIZ-e Jablanica

Na osnovu ovlaštenja Muftije mostarskog i posljednjih donesenih epidemioloških mjera donesenih od strane Kriznog štaba FBiH Medžlis Islamske zajednice Jablanica donosi sljedeću

I N S T R U K C I J U

O organizaciji vjerskih aktivnosti u džematima na području Medžlisa Islamske zajednice Jablanica

  1. Zadužuju se džematski odbori da vrše redovno čišćenje, dezinfekciju, i provjetravanje objekata u kojima se obavlja namaz i odvijaju druge vjerske aktivnosti.
  2. Džematlije su dužne tokom obreda da poštuju mjere fizičke distance i upotrebe maske, te da prilikom ulaska i izlaska iz džamije koriste dezinfekciona sredstva.
  3. Abdesthane i mokri čvorovi koji su u sklopu dćamije zatvoriti/staviti van upotrebe do daljnjeg, a naše džematlije molimo da pripreme za namaz i ostale ibadete obave u svom domu.
  4. Dnevni namazi, osim sabah-namaza, će se obavljati na način da se klanja samo farz, a odmah nakon farza učiti dovu. Klanjat će se samo sabahski sunnet u džamijama.
  5. Klanjat će se samo farz džuma-namaza, a odmah nakon farza učiti dovu. Hatibi će upotpuniti propis hutbe, a poruku na bosanskom jeziku ograničiti do 7 minuta.
  6. Preporučuje se rizičnim grupama (osobe treće životne dobi starije od 65 godina i hronični bolesnici) da umjesto džuma-namaza obavljaju podne-namaz, kao i sve druge namaze u svojim kućama.
  7. Mektebska pouka će se odvijati na isti način kako se bude odvijala nastava u osnovnim školama (pratit će se instrukcije Kriznog štaba).
  8. Dženaze obavljati u krugu najbliže porodice i prijatelja – do 20 osoba, uz potpuno izbjegavanje izražavanja tazije (saučešća) rukovanjem i grljenjem.
  9. Sve džematlije koje osjećaju bilo kakve zdravstvene tegobe ili su imale kontakt sa osobama koje boluju od koronavirusa ne smiju dolaziti u džamiju i ugrožavati živote i zdravlje drugih ljudi.
  10. Namazi u vremenu policijskog sahata oglasit će se učenjem ezana od strane imama ili mujezina koji će sami obaviti namaski farz bez prisustva džemata.

Instrukcija važi od nedjelje, 28. 03. 2021. godine do poboljšanja epidemioloških uslova ili donošenja nove instrukcije.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *