Ljevaković: Oživljavanjem i reafirmiranjem Bejtul-mala Islamska zajednica odgovorila povijesnom zadatku

Zahvaljući u dobroj mjeri oživljavanju i reafirmaciji institucije Bejtul-mala u savremenom kontekstu, Islamska zajednica je odgovorila povijesnom zadatku očuvanja emaneta vjere i organizirane zajednice na ovim prostorima, osiguravajući pretpostavke za njen dalji razvoj i napredak, kazao je zamjenik reisul-uleme Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini dr. Enes-ef. Ljevaković.

Zamjenik reisul-uleme kazivao je hutbu u Gazi Husrev-begovoj džamiji u Sarajevu, te je ovom prilikom okupljene vjernike podsjetio da je ramazan najbolje vrijeme za preispitivanje i sviđanje računa sa sobom, sa svojim odnosom prema obavezama koje je Gospodar propisao, a među kojima je i obaveza iskazivanja zahvalnosti na blagodati imetka izvršavanjem ibadeta zekata i sadekatul-fitra.

– Ibadetom zekata duša se čisti od pokuđenih osobina škrtosti, sebičnosti i pohlepe za prolaznim dunjalučkim dobrima, a imovina se njime čisti, štiti i uvećava. Ispravnost ibadeta zekata uvjetovana je iskrenim nijetom prilikom izdvajanja propisanog iznosa iz imovine koja dostiže iznos nisaba te propisanim mjestom izvršenja, a to je Bejtul-mal – kazao je Ljevaković.

Naveo je da je obaveza institucionalno organiziranog izdvajanja i prikupljanja zekata u Bejtul-mal utemeljena 103. ajetom sure Tevba, te da je Poslanik, a.s., realizirao ovu Božiju zapovijed putem institucije organiziranog prikupljanja zekata u Bejtul-mal, koje će vršiti ovlašteni službenici.

– Svi službenici koje su Vjerovjesnik, a.s., i pravedne halife poslije njega, slali u različite krajeve kao prikupljače zekata zahtijevali su od muslimana da zekat predaju u Bejtul-mal. Nije zabilježeno da su dozvoljavali pojedincima izdvajanje zekata prema njihovom nahođenju, niti da je bilo ko od njih takvo postupanje smatrao izvršenjem obaveze zekata. Argumenti koji govore o šerijatskoj utemeljenosti organiziranog prikupljanja zekata izravno se odnose na ustanovu zekata, ali se na osnovu idžtihada i fetve naših vjerskih autoriteta isti propis primjenjuje i na sadekatul-fitr – objasnio je on.

Naglasio je da je oživljavanje i afirmacija autentične Poslanikove, a.s., prakse institucionalnog pristupa pitanju prikupljanja i raspodjele zekata i sadekatul-fitra kod nas bilo od presudnog značaja za očuvanje islama i muslimana na ovim prostorima.

Nosilac tog emaneta kod nas je Islamska zajednica i ona nastoji vršiti taj emanet u skladu s kur’anskim smjernicama – predano i odgovorno. Slijedeći kur’anski imperativ i sunnet Poslanika, a.s., kao i praksu pravednih halifa, osnovala je Fond Bejtul-mal, u koji se prikupljaju sredstva zekata i sadekatul-fitra, a potom raspodjeljuju onima kojima pripadaju – naveo je Ljevaković.

Kazao je da u okviru Bejtul-mala postoje fondovi u koje su, na osnovu savremene kontekstualizirane interpretacije ajeta o korisnicima zekata, uključene sve Kur’anom imenovane kategorije primalaca zekata.

– Zahvaljujući takvom opredjeljenju i ustrojstvu Bejtul-mala kao i svojoj ukupnoj organizaciji, Islamska zajednica je u prilici da značajno pomogne socijalno osjetljivim kategorijama stanovništva, siromašnim i ugroženim pojedincima i porodicama, da povratnicima na svoja ognjišta olakša povratnički život, da pruži podršku odgojno-obrazovnim ustanovama Islamske zajednice – istaknuo je Ljevaković.

Uz spomenuto, podrška iz Bejtul-mala pruža se radu mekteba i predškolskih ustanova Islamske zajednice, stipendira se velik broj učenika i studenata, pruža se podrška promociji vrijednosti braka i porodice, aktivnostima Mreže mladih, pomoć se usmjerava i osobama s invaliditetom, zatim za hifz Kur’ana, centrima za liječenje od ovisnosti, udruženjima koja se bave društveno korisnim radom.

– Od nemjerljive je važnosti podrška medžlisima i džematima u mjestima povratka, od kojih mnogi ne bi mogli opstati bez te podrške. Napominjemo da prioritete i način raspodjele prikupljenog zekata i sadekatul-fitra predlaže Rijaset, a usvaja Vijeće muftija. Opći nadzor kao i usvajanje izvještaja o raspodjeli sredstava prikupljenih u Bejtul-mal vrši Sabor Islamske zajednice – objasnio je Ljevaković.

Poručio je, između ostalog, da “kao članovi i pripadnici naše Zajednice možemo biti ponosni što smo reaktivirali i afirmirali ovu izvornu islamsku praksu i sunnet Božijeg Poslanika, a.s., i time osigurali ispravnost izvršenja temeljnih islamskih imovinskih obaveza”.

– Takvim svojim radom Islamska zajednica je stekla povjerenje vjernika, što se potvrđuje i konstantnim rastom prikupljenih sredstava zekata i sadekatul-fitra u fond Bejtul-mal – kazao je on.

Također, kazujući hutbu podsjetio je i na poruke Lejletul-bedra, odabrane noći koja nastupa večeras s akšam-namazom.

– Ovim povodom sjećamo se hrabrih i nepokolebljivih učesnika Bitke na Bedru, boraca i šehida, koji su svojim životima branili i odbranili svoju slobodu, pravo na život, vjeru, čast, dostojanstvo, istinu i pravdu – kazao je Ljevaković.

Naglasio je da su duh Bedra, njegove poruke i pouke trajna inspiracija za sve generacije muslimana do kraja ovoga svijeta.

– One nam otkrivaju tajnu uspjeha u suočavanju s velikim životnim izazovima i kušnjama. A svaka generacija muslimana pa i ova naša današnja suočava se sa svojim bedranskim kušnjama i izazovima. Da bismo se uspješno nosili s njima neophodno je stalno podsjećanje na pouke i poruke Bedra, kao i na pouke o uzrocima neuspjeha na Uhudu dvije godine poslije Bedra, prije svih da unutrašnja podvajanja i pohlepa za vlašću i dunjalučkim dobrima vode porazu. Ove dvije unutrašnje slabosti uvijek se skupo plaćaju – poručio je dr. Enes-ef. Ljevaković.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *