Medžlis IZ-e Jablanica bogatiji za 11 novih učača Kur’ana

U subotu, 09.3.2024. godine, u džematu Čaršijske džamije u Jablanici poslije jacije namaza upriličena je svečana podjela diploma povodom završetka škole Kur’anskog pisma za odrasle.

Projekat škole kur’anskog pisma za odrasle je tradicionalna aktivnost u Medžlisu Jablanica te je namijenjena prvenstveno odraslim osobama koje imaju želju i volju da uče u Kur’anu, a ranije su bile uskraćene i nisu imale priliku da nauče kur’ansko pismo (sufaru).

Škola Kur’ana za odrasle ove godine realizovana je u periodu od polovine decembra 2023. godine do početka mjeseca marta ove godine. Časovi u sklopu škole Kur’ana su se održavali tri puta sedmično (ponedjeljak, četvrtak i subota), poslije jacije namaza te je ove godine ovaj projekat uspješno završilo jedanaest osoba a to su: Omanović Jasminka, Vučić Dženan, Malović Smajil , Zebić Nijaz, Kadić Izedin, Ćosić Jasmina, Klepo Sabina, Klepo Razija, Imamović Nermana, Jamaković Nihada i Jamaković Nermin.

Predan rad, trud, jaka volja i želja da pored svojih redovnih obaveza odvoje vremena i za ovu aktivnost, kao i upornost polaznika kursa krunisana je, kao što na početku rekosmo ovom diplomom kao svjedodžbom predanog rada i nadamo se mnogo pročitanih harfova u nastavku svog života ovih polaznika. Radost koja se ne može sakriti sa lica naših polaznika jeste najbolja preporuka i ostalim koji ne znaju a žele naučiti kur’ansko pismo. Nadamo se da će naučeni harfovi našim polaznicima biti svjetionik i vodilja kroz daljnji život, istakao je glavni imam Medžlisa IZ-e Jablanica ujedno i voditelj škole kur’anskog pisma h.Ekrem-ef.Hodžić.

Po završetku predviđenog programa svim svršenicima kur’anskog pisma uvaženi glavni imam MIZ Jablanica h. Ekrem-ef. Hodžić je čestitao i uručio im Kur’ane i diplome.

Završetkom ovog kursa sufare, ovaj projekat nije završen. Završena je samo jedna etapa, jer svršenici će i dalje da se kontinuirano okupljaju i druže, kako bi učili tedžvid i usavršavali svoje učenje Kur’ana.

Nadamo se da će ovo, uz Allahovu, dž.š., pomoć, biti podstrijek i drugima da krenu sa učenjem kur’anskog pisma i učenjem Kur’ana, jer Poslanik, a.s., je u jednom od svojih hadisa o Kur’anu rekao:

„On je jasni govor i nije lakrdija. Ko napusti Kur’an iz oholosti, Allah, dž.š., će ga uništiti! Onoga ko traži uputu u nečemu drugom, Allah, dž.š., će u zabludi ostaviti! Kur’an je čvrsto Allahovo, dž.š., uže, on je mudra opomena i Pravi put. Strasti ga ne mogu iskriviti, niti ga jezici mogu izmijeniti. Njega se učeni ne mogu zasititi, niti se on stalnim ponavljanjem može istrošiti. Nema kraja njegovim divotama. Kur’anu, kada su ga čuli, ni džini nisu mogli odoljeti a da ne kažu: ‘Mi smo, doista, Kur’an koji izaziva divljenje slušali, koji na Pravi put upućuje.’ Ko po Kur’anu govori, istinu govori, ko po njemu radi, bit će nagrađen, ko po njemu prosuđuje, pravedan je, a ko poziva njemu, upućen je na Pravi put.“ (Tirmizi)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *