Jablanica 1 (Podbreška džamija)

Džamija u Podbrežju – Historijski gledano džamija smještena na parceli Lokvica (Mlaka), dvadesetak metara od M-17, bila je od najvećeg značaja za stanovništvo Jablanice.

Džematlije su džamiju počeli graditi 1908. godine, ali nisu imali dovoljno sredstava da ju završe. Vakufska direkcija u Sarajevu odobrila im je 8.000 Kruna, uz obavezu da su dužni osigurati sredstva za održavanje džamije i plaćanje imama. Gradnja džamije dovršena je 1912. godine i tada se u njoj počelo klanjati.

Građena je od lomljenog kamena i pokrivena je pločom, ali nije imala munaru. Munara visoka 30 metara je napravljena 1933. godine a sedreni kamen prenešen je sa djevojačke džamije iz Mostara.

Jablanica je bila bombardovana 1944. gdje je i munara bila oštećena. Džematlije su 1955. popravili munaru, a džamiju renovirali i proširili 1970. godine. 2020. godine renovirana je munara i urađena termo fasada na džamiji.

U sklopu Pobreške džamije nalazi se vakufska kuća na dvije etaže, adbesthana sa mokrim čvorovima, gasulhana i mektebska učionica. Trenutna gasulhana je centralna gasulhana Medžlisa IZ-e Jablanica i u džamiji je trenutno smješten arhiv Medžlisa IZ-e Jablanica. U džamiji se klanjaju dnevni namazi, džuma namaz i izvodi se mektebska nastava tokom cijele godine. Imamsko, hatibsku i muallimsku službu vrši h. Emin-ef. Bandić.

Imamsku dužnost od 1912. godine vršili su Jusuf ef. Malović, hodža Đelmo, hodža Mahmut Ćosić, Mustafa ef. Pirkić, Derviš ef. Hodžić, Hilmija Krnjo, Salim ef.Džumhur, Arif ef. Hajdarević, Salih ef. Lepara, Omer ef. Mulamehmedović, Mustafa ef. Bešlić, Junuz ef. Šoljić , Osman ef. Kurjaković, Ferid ef. Huseinbašić, Senad ef. Velić, Mesud ef. Ćosić, i trenutni imam je Emin-ef. Bandić.

Lična karta

Naziv džemata:Jablanica 1
Broj domaćinstava:512
Godina izgradnje džamije:1908.g
Mektebska nastava:Tokom cijele godine
Aktivna: Klanja se džuma i 5 namaza
Predsjednik Dž.O.:Ramiz Šehić
pobreska