Donja Jablanica

Donja Jablanica je naselje uz magistralni put M-17 udaljeno oko 3 km od Jablanice prema Mostaru. Džemat Donja Jablanica je najmlađi džemat sa stalnim imamom na području Medžlisa IZ-e Jablanica. Džemat posjeduje džamiju sa svim pratećim objektima. U sklopu džamije je moderno opremljena abdesthana sa mokrim čvorovima, gasulhana, kotlovnica i mektebska učionica kao i vakufska kuća u kojoj boravi imam džemata. Džemat Donja Jablanica broji 160 domaćinstava.

Radovi na džamiji su završeni 2001. godine kada se i formalno džamija koristi za vjerske aktivnosti. Do dolaska stalnog imama džematlije ovog džemata su organizovano klanjali akšam i jaciju u džematu a od dolaska stalnog imama u džemat u džamiji se klanja beš vakat i mektebska nastava se izvodi tokom cijele godine. Prvi i trenutni imam ovog džemata je Semir-ef. Jahić koji funkciju imama obavlja od početka 2017. godine.

Džematu administrativno pripadaju i poddžemati Glogošnica, Djevor, Ravna, Bijela i Dragan selo.

Lična karta

Naziv džemata:Donja Jablanica
Broj domaćinstava: 520
Godina izgradnje džamije:2001.g.
Mektebska nastava:Tokom cijele godine
Aktivna:Klanja se džuma i 5 dnevnih namaza
Predsjednik Dž.O:Izudin Tufek