Akcija Rijaseta IZ-e u BiH: Zekat na poljoprivredne proizvode

Vijesti Vijestii iz medžlisa

Uprava za vjerske poslove i Ured za zekat Rijaseta Islamske zajednice u BiH obavještavaju muslimane, pripadnike Islamske zajednice u BiH, da će ovogodišnja akcija prikupljanja zekata na poljoprivredne proizvode biti organizirana u periodu mjeseca oktobra 2017. godine. Prikupljanje će se vršiti na području svih džemata i medžlisa koji djeluju u okviru Islamske zajednice u BiH. Poljoprivredni proizvodi, prikupljeni u ovoj akciji, usmjerit će se za ishranu učenika medresa i za pomoć socijalno ugroženim osobama.

Obaveznost (farz) davanja zekata na poljoprivredne proizvode jasno su naglašeni u slijedećim kur’anskim ajetima:

”O vjernici, udjeljujte od lijepih stvari koje stičete i od onoga što vam Mi iz zemlje dajemo, ne izdvajajte ono što ne vrijedi da biste to udijelili kad ni vi sami to ne biste primili, osim zatvorenih očiju. I znajte da Allah nije ni o kome ovisan i da je hvale dostojan. Šejtan vas plaši neimaštinom i navraća vas da budete škrti, a Allah vam obećava oprost i nagradu Svoju; Allah je neizmjerno dobar i zna sve.” (El-Bekare 267, 268)
”On je Taj koji stvara vinograde poduprte i nepoduprte, i palme i usjeve različita okusa, i masline i šipke, slične i različite- jedite plodove njihove kad plod dadnu, i podajte na dan žetve i berbe ono na što drugi pravo imaju (zekat), i ne rasipajte, jer On ne voli rasipnike.” (El-En-a’m 141)

Ova obaveza potvrđena je i riječima Muhammeda alejhi selam.
Ibn Omer, r.a, prenosi da je Muhammed alejhi selam rekao: ‘Na ono što se natapa kišom, izvorom vode ili podvodnim vodama daje se desetina, a na ono što se natapa navodnjavanjem dvadesetina.”
Allahov Poslanik alejhi selam, rekao je Muaz ibn Džebelu, r.a, neposredno prije nego ga je poslao u Jemen: ‘Uzmi od njih zekat na žito od žita, ovcu od sitne stoke, devu od kamila i kravu od goveda.”

Ono što niče iz zemlje je Allahov dar, tj. izrasta Allahovom voljom, a ne samo našim trudom i radom. A da bi Allah dao, mi moramo prije svega samo Njemu pokorni i zahvalni biti, a to biva u prvom redu izvršavanjem Njegovih naredbi i klonjenjem Njegovih zabrana. Rad jeste potreban i lijenost nema mjesta u islamu, ali prije toga dolaze propisi islama i to je prioritet u životu jednog muslimana. Ali u vremenu kada su se sve mjere i parametri poremetili, to biva hobijem i trećestepenom obavezom, što bi rekli naši ljudi ”kad se može”.

Vrste plodova na koje se daje zekat

O obaveznosti zekata na poljoprivredne plodove nalazimo dokaze kako u Kur’anu tako i u sunnetu Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, a jedan od dokaza je i ajet: ”O vjernici, udjeljujte od lijepih stvari koje stičete i od onoga što vam iz zemlje dajemo…” (El-Bekare, 267.) Nakon potvrđenosti zekata na plodove, ostaje pitanje da li se daje na sve vrste ili na samo neke? Tumačeći ajet koji govori o vremenu davanja zekata, ”i dajte zekat na dan žetve i berbe…” (El-En’am ,141,), Zekat se daje na neke određene vrste, kao što je predaja kod Darekutnija kada je Poslanik, alejhis-selam, poslao Muaza u Jemen napominjući mu propise zekata i naveo je da zekat uzima od pšenice, hurmi, suhih grožđica i sl. Šafija pojašnjava da je Poslanik, alejhis-selam, uzimao zekat od onih vrsta plodova koji su bili osnova ishrane ljudi u to vrijeme i koja se mogla skladištiti, tj. ostavljati za kasnije bez potrebe za posebnim uvjetima skladištenja, kao žitarice, hurme i slično. To je i jače mišljenje jer je i u tome olakšanje za ljude. Ukratko rečeno, zekat se daje na one vrste plodova koji se smatraju osnovom ishrane jednog naroda i koji se mogu skladištiti bez potrebe za posebnim uvjetima kao što su žitarice, pšenica, kukuruz, ječam, riža itd.

Uvjeti zekata na plodove i veličina nisaba

Za zekat na plodove uvjetuje se vrsta, kako smo već pojasnili, i nisab. Nisab se mjeri zapreminskim mjerama, kako se to navodi u sunnetu Poslanika, alejhis-selam. U hadisu se prenosi mjera koja iznosi 300 sa’a, a jedan sa’ ima četiri pregršta. Pa ako tih 300 pomnožimo sa brojem 4, dobit ćemo 1200 pregršta, što za žitarice u kilogramima približno iznosi oko 650 kg. To znači, ko ubere 650 kg neke vrste žitarice, dužan je izdvojiti zekat. Uzima se u obzir težina nakon što se plod u potpunosti očisti od stabljike i okolice tako da ostane čist. Zekat na plod daje se odmah nakon berbe, kako je ajetom pojašnjeno, ”i dajte zekat na dan žetve i berbe…” (El-En’am, 141). Količina koja se daje je jedna desetina ukoliko domaćin nije zalijevao veći dio sezone svoje plodove. Ukoliko je zalijevao veći dio, daje pola desetine, tj. dvadeseti dio, ”…na ono što se natapalo padavinama je desetina, a ono što se zalijevalo pola desetine”. (Bejheki) Ukoliko je zemlja iznajmljena za sjetvu, zekat daje onaj ko je sijao. Ovo je vrlo bitno za one koji rade u kooperacijama sa zadrugama, da znaju kome je obaveza dati zekat, tj. onaj ko je vlasnik te sjetve daje zekat, a ne vlasnik zemlje.

 

 

Podijeli sa prijateljima

Odgovori