Članarina

Ciljevi i zadaci Islamske zajednice

Cilj Islamske zajednice je da svi njeni pripadnici žive u skladu sa islamskim normama. Ovaj cilj se ostvaruje promicanjem dobra i odvraćanjem od zla.

Islamska zajednica čuva vjerodostojnost islamskih normi i osigurava njihovo tumačenje i primjenu.

U tumačenju i izvršavanju ibadetskih islamskih dužnosti u Islamskoj zajednici primjenjuje se hanefijski mezheb.

Islamska zajednica se brine o islamskom odgoju i obrazovanju svojih pripadnika i zalaže za očuvanje vrijednost braka i porodičnog života.

Islamska zajednica se stara o vjerskim pravima muslimana.

Islamska zajednica, u skladu sa svojim mogućnostima, osigurava svojim pripadnicima uvjete za izvršavanje islamskih dužnosti.

Islamska zajednica organizira i pomaže aktivnosti kojima se poboljšavaju društveni i materijalni uvjeti života muslimana.

Članarina-najbolje ulaganje

Članarinom u Islamskoj zajednici podržavate raznolik spektar aktivnosti iz vjersko-prosvjetnog domena:

  • vjerske aktivnosti (klanjanje pet vakat-namaza u 23 naša džemata te sve aktivnosti koje se vežu za to, šerijatska vjenčanja, dove povodom nadijevanja imena)
  • očuvanje islamske tradicije Bošnjaka kroz organiziranje raznih predavanja i promociju knjiga;
  • održavanje vakufskih objekata, koji su naše vrijedno višestoljetno naslijeđe i emanet velikih vakifa, vizionara svoga doba te izgradnju novih džamija;
  • mektebsku pouku, koju na području našeg Medžlisa redovno pohađa oko 500 djece, te razne aktivnosti koje se vežu za mekteb ( takmičenja, akademije, nagrade polaznicima);
  • funkcionisanje džemata na području Medžlisa sa tekućim održavanjem i troškovima;
  • rad Medžlisovih sekcija: Mreža mladih (aktivnosti naše omladine), kursevi Kur’ana (za kur’ansko opismenjavanje vjernika), Odjel za brak i porodicu, biblioteka, Hor Mreže mladih Medžlisa i Odjel za društvenu brigu.
  • stipendiranje učenika i studenata te pomoć osobama u stanju potrebe;
  • promovisanje univerzalnih moralnih vrijednosti;

Kako se učlaniti

Učlaniti se možete direktno na blagajni Medžlisa, na adresi Trg oslobođenja bb ili preko džematskog imama.

Članovi Medžlisa Islamske zajednice Jablanica su dužni redovno plaćati članarinu.

Plaćanjem članarine, članovi stiču pravo na redovne vjerske usluge kao i pravo da budu oslobođeni od plaćanja usluga vjerskog sadržaja dženaze.

Godišnja članarina po članu domaćinstva iznosi 15 KM.

Podijeli sa prijateljima