Održana redovna Skupština Medžlisa IZ-e Jablanica

Vijestii iz medžlisa

U subotu 15. februara 2020. godine u 9h u Edukativnim prostorijama Čaršijske džamije u Jablanici održana je redovna Skupština MIZ-e Jablanica.

Skupštinom je predsjedavao mr.sci. Edin Idrizović uz potpredsjednika dr. Emira Nezirića i Kenana Biserovića dok je za zapisničara izabran Anel Hindić. Na početku Skupštine ašere je proučio Said ef. Husrep. Nakon ašereta utvrđeno je da postoji kvorum i na taj način Skupština je počela sa radnim dijelom. Na početku prisutne su poselamili h. Ramiz Zahirović, kao predsjednik IO MIZ-e Jablanica i h. Ekrem ef. Hodžić, glavni imam MIZ-e Jablanica. Skupštini je prisustvovao i Muftija mostarski mr. Salem-ef. Dedović.
Glavni imam h. Ekrem -ef. Hodžić je izložio izvještaj o vjersko-prosvjetnom radu u protekloj godini. Istaknuti su rezultati koji su postignuti na vjerskom polju djelovanja od kojih se posebno izdvajaju rezultati u mektebskom poučavanju, aktivnosti odjela za brak i porodicu medžlisa Jablanica, aktivnosti u radu s mladima, kao i rad na unapređenju vakufske imovine.
Na sjednici Skupštine usvojen je godišnji izvještaj o radu Izvršnog odbora Medžlisa Islamske zajednice za 2019. godinu sa općim smjernicama za rad u 2020. godini. Također, članovi Skupštine su dali saglasnost na Izvještaj o materijalno-finansijskom poslovanju za period januar-decembar 2019. godine, završni račun za 2019. godinu i plan prihoda i rashoda za 2020. godinu.

Prema riječima predsjednika IO MIZ-e Jablanica fokus u 2020. godini će biti završetak radova na mesdžidu na Zlatama za koji su obezbijeđena sredstva te se nadamo da će u ovoj godini spomenuti mesdžid biti dovršen kao i početak radova na izgradnji stambeno-poslovnog objekta Medžlisa IZ-e Jablanica na lokaciji Stari odbor.

Nakon usvjanja Izvještaja i Plana rada prisutnima se obratio Muftija mostarski mr. Salem-ef. Dedović koji je u svom izlaganju istaka zadovoljstvo što je danas prisutan na Skupštini i da je čuo ove konstruktivne prijedloge i ideje.

Muftija je dodao:

Drago mi je što vidim ovakve temeljite i detaljne izvještaje i planove za narednu godinu. Kroz ove izvještaje mogu se vidjeti transparentan odnos prema poslovanju Medžlisa. Na ovaj način se oslikava domaćinski odnos prema Medžlisu. Iako je ovaj Medžlis poprilično razuđen vjerske aktivnosti i vjerski rad na terenu su prisutni. Drago mi je da se nastavlja trend otvaranja objekata tamo gdje imamo ljudi, da postoji aktivnost, da imamo džemat i zajednicu. ovaj broj uposlenika je mali ali je veći u odnosu na prijašnja vremena. Ja ću iskoristiti priliku da Vam čestitam na progresu posebno sa Donjom Jablanicom i stalnim imamom u Donjoj Jablanici koji pokriva kompletni prostor ispod planine Prenj. Također čestitam Vam na zanavljanju imamskog kadra, tu su sada mlađi kadrovi i trebamo ih zadržati. Trudimo se da Sačuvamo naše zajedništvo i džemat da mladima pokažemo i damo na znanje šta je zajednica i kome pripadaju. Taj put nije lahak ali moramo istrajavati.  Posebno me raduje ova briga za uknjižbu imovine i briga za vakufske parcele. Da se zna šta je vakuf i šta pripada Islamskoj zajednici te čestitam medžlisu na planu po pitanju Starog odbora. Medžlis IZ-e Jablanica ima dobro razvijenu komunikaciju sa Muftijstvom i želim da vama se zahvalim na tome sa nadom da će se taj trend nastaviti. na kraju još jednom vas selamim i zahvaljujem vam se na konstruktivnoj diskusiji!

Skupština je završena svečanim ručkom koji je obezbijedio Medžlis IZ-e Jablanica te nakon ručka prisutni su klanjanjem podne namaza završili ugodno druženje delegata Skupštine Medžlisa IZ-e Jablanica.

Podijeli sa prijateljima

Odgovori