Prvih 10 dana zu-l-hidždžeta

Vijestii iz medžlisa

Piše: Semir-ef. Jahić

Uzvišeni Allah je iz Svoje milosti vjernicima, svojim robovima često dao sezone dobrih djela, dane kada se umnogostručava nagrada za činjenje dobrih djela. Jedna od takvih sezona su upravo dani u kojima se nalazimo. Sa akšam namazom u utorak 21.7.2020. godine zakoračili smo u posljednji mjesec hidžretskog kalendara. Ovo je mjesec kojim se danima Uzvišeni kune u Kur’anu na početku sure Fedžr.

“Tako mi zore i deset noći, parnih i neparnih”

Kao što smo već rekli nagrada za ibadete u ovim danima je mnogostruko veća nego u drugim danima. Tumačeći ove ajete poznati mufessir Ibn Kesir kaže da se Uzvišeni kune zorom desetog dana tj. zorom kurban bajrama i deset noći misleći na prvih deset dana ovog mjeseca. U ovih deset dana sadržani su obredi hadždža za one koji su se odazvali Allahovom pozivu kao i dani našeg blagdana Kurban bajrama. Vrijednost ovih dana dodatno nam podcrtava i Poslanik s.a.w.s.

Bilježi Buharija r.a.u Sahihu, Davud i Tirmizi u Sunenima od Abdullaha ibn Abbasa r.a. da je Poslanik a.s. rekao: “Nema dana u kojima je dobro djelo draže Allahu dž.š. od ovih 10 dana”. Pa su upitali: “O Allahov Poslaniče, ni borba na Allahovom putu???” Rekao je: “Ni borba na Allahovom putu, osim čovjeka koji izađe u borbu dajući sebe i svoj imetak i vrati se bez ičega!”

Mjesec u koji smo zakoračili možemo nazvati mjesecom zahvale (tahmida), veličanja Allaha (tekbira) tehlila (izgovaranje riječi la ilahe ilellah). Ovo potvrđujemo poznatim hadisom Poslanika a.s.

Imam Ahmed bilježi od Abdullaha ibn Omera r.a. da je Poslanik a.s. rekao: “Nema većih niti dražih dana Allahu za činjenje dobrih dijela od ovih dana, zato izgovarajte tehlil (La ilahe illallah),tekbir (Allahu ekber) i tahmid (Elhamdulillah)”.

Preporučeni ibadeti u ovim danima

Post

Post je jedan od posebno vrijednih i dragih ibadeta Uzvišenom Allahu, a u mubarek danima on ima svoju posebnu vriijednost. Jedna od supruga Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: “Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, postio je devet dana zul-hidžeta, dan Ašure i tri dana u svakom mjesecu.” (Ebu Davud i En-Nesai, hasen – dobar). Također, Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Nema roba koji posti i jedan dan u ime Allaha, a da mu Allah za svaki dan njegovog posta ne udalji lice od Vatre za sedamdeset godina hoda.”

Post kao posebna vrsta ibadeta u ovim mubarek danima ima svoj poseban značaj i vrijednost. Na osnovu prakse Allahovog Poslanika, s.a.v.s., post je jedno od najpohvalnijih djela u ovim svetim  danima. Sunnet je postiti prvih devet dana ovog mjeseca, posebno na dan Arefata. To je zbog toga što je post jedan od najboljih načina približavanja Allahu, dž.š., i način da se zasluži Njegova milosti i oprost.

Klanjanje dnevnih i noćnih nafila

Vjernik treba da vodi računa o svom namazu. Oni koji nisu upotpunili pet dnevnih namaza neka ih upotpune, a ta odluka nek bude donesena u ovim mubarek danima. Nije pristojno da čovjek kome je Allah dž.š. dao sve i koga je stvorio i dao mu blagodati da Allahu dž.š. ne uzvrati sa pet dnevnih namaza, oko kojih nema kompromisa. Kada su učenjake u Andaluziji u Španiji pitali kakav je status onog koji ne klanja svih pet dnevnih namaza, oni su jasno rekli da ne mogu da zamisle kako taj musliman izgleda.

Mnogo se čovjek ljepše osjeća kada klanja u džematu i jača svoj iman.

Pored dnevnih namaza imamo priliku pojačati i svoje dobrovoljne namaze. Poslanik kaže da u našem tijelu ima preko 300 zglobova i kostiju, a za svaku kost čovjek je obavezan da u toku dana podjeli sadaku, da se Allahu zahvali, ali dva rekata duha namaza zamjenjuje cijelu tu mnogobrojnu sadaku.

Sedžda je najljepša pozicija koju možeš zauzeti prema svome Gospodaru. Kroz sedždu si cijelo svoje tijelo pokorio Allahu. Poslanik, s.a.v.s., je rekao: “Čini puno sedždu jer nećeš učiniti ni jednu sedždu Allahu, a da te On neće uzdići na veću dereždu i izbrisati ti jedan grijeh”. Se’id ibn Džubejr r.a. kaže:”Ne gasite vaše svjetiljke u tim noćima“. To ukazuje da je velika vrijednost u ovim noćima ustajati i klanjati namaz, učiti Kur’an i približavati se Uzvišenom Allahu. Naši vrijedni prethodnici su se posebno isticali ibadetom u ovim blagoslovljenim noćima.

Pokajanje (tevba)

Premda pokajanje treba činiti stalno, posebno je važno iskoristiti ove mubarek dane i što više činiti tevbu da bismo okrenuli svoja srca ka ibadetu, inšallah. Potrebno je mnogo upućivati dove, ne zaboravljajući na braću, rodbinu, prijatelje, a posebnu dovu uputiti za stanje ummeta.

Dova

Jedan od odabranih ibadeta u ovim danima jeste upućivanje dove Uzvišenom Allahu, kao što je na to ukazao Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekavši: “Najbolja dova je na dan Arefata. Najbolje riječi koje sam ikada izgovorio ja i poslanici prije mene jesu: La ilahe illallahu vahdehu la šerike leh (nema drugog boga osim Allaha jedinog, koji nema sudruga).” (Malik, Tirmizi, hasen)

Učenje zikra

Učenje zikra, posebno poslije namaza, pred spavanje, jutarnji i večernji, izgovaranje što više tehlila (la ilahe illaallah), tekbira (Allahu ekber), tahmida (elhamdulillah). Propisano je da se ovih dana što više uči tekbir. Ebu Hurejre i Ibni Omer su kada bi nastupio zul-hidždže izlazili na ulice i spominjali Allaha glasnije, pa bi onda ljudi koji su oko njih to čuli, pa bi svi počeli da ponavljaju za njima.

Bismillahi, Allahu ekber su riječi koje svojim značenjem, savršenošću i porukom ispunjavaju prostor između nebesa i Zemlje. Poslanik a.s. kaže da riječi elhamdulillah ispunjavaju vagu, tj. Čine da vaga zbog kojih će se mjeriti dobra i loša djela bude teška samo zbog njih. Riječi subhanallahi ve bihamdhi ispunjavaju prostor između nebesa i Zemlje.

Kurban

Prinošenje kurbana Uzvišenom Allahu u danima Kurbanskog bajrama jedan je od najvećih ibadeta. Uzvišeni Allah spomenuo je zajedno namaz i prinošenje kurbana u kur’anskoj suri El-Kevser. Pozvao je Svoje robove da iskreno ove i sve druge ibadete čine u ime Njega, na taj način Mu se približavajući i zahvaljujući Mu na blagodatima i uspostavljajući propise Njegove vjere i postižući bogobojaznost.Kaže Uzvišeni: “Do Allaha neće doprijeti meso njihovo i krv njihova, ali će Mu stići iskreno učinjena dobra djela vaša, tako vam ih je potčinio da biste Allaha veličali zato što vas je uputio i obraduj one koji dobra djela čine.” (El-Hadždž, 37)

Većina islamskih učenjaka smatra da je kurban pritvrđeni sunnet, pa je time poželjan – mustehab, i da ga ne bi trebao ostavljati onaj koji je u mogućnosti. Stav imama Ebu Hanife jeste da je kurban obavezan (vadžib) onome koji je u mogućnosti.

Pored ovih ibadeta možemo učiniti još mnogo stvari a to su:

  • Dobročinstvo roditeljima
  • Obilazak rodbine, prijatelja, poznanika, braće u vjeri
  • Učenje Kur’ana i podučavanje drugih Kur’anu
  • Udjeljivanje sadake
  • Maksimalno čuvanje i ustezanje od grijeha,
  • Naređivanje dobra, odvraćanje od zla naročito onih velikih grijeha kao što je gibet (ogovaranje), laž, gledanje u ono što nije dozvoljeno, kamata, mito i slično.
  • Učenje i čitanje korisnog štiva i mnogi dr.

Ibadeti privlače milost i bereket sa nebesa, pa nam svima bude dobro, prije svega pojedincima koji čine ta djela, zatim porodicama i cijeloj zajednici. Svako dobro koje zadesi jednu zajednicu je zbog dobrih djela stanovnika, a svako zlo i nedaća je zbog propusta i grijeha. Dobro se privlači dobrim djelima, a odgoni se belaj tevbom i izbjegavanjem da se čine ružna djela koja Allaha dž.š. srde. Allah dž.š. najviše voli ove dane i dobra djela u ovim danima.

Pa ako možemo zašto da se ne potrudimo i iskoristimo ove dane u postu i ibadetu, ili bar jedan od ovih dana ako ne sve. Ne dozvolimo da nam prođu ovi dani i blagodat koju nam je Allah dž.š. svima podario i ponudio.

Učinimo to na način kao da nam je ova godina posljednja u našem ovodunjalučkom životu i da više nećemo imati prilike da išta promijenimo i popravimo. Samo Allah, dž.š., zna da li ćemo dočekati slijedeću godinu, mjesec zul-hidždže i dan Arefata u njemu. Zbog toga je veoma poželjno nastojati učiniti što više hajrata i zaslužiti što više nagrada, naročito u ovim danima kada je nagrada mnogostruka. Nikad ne treba ni pomisliti da smo uradili dovoljno dobra, jer nikad se ne može uraditi dovoljno dobra u ime Allaha, s.w.t., niti Mu se možemo odužiti za sve Njegove blagodati. Ne zaboravimo i svoje ukućane potaknuti da čine hajr i dobro u ovim blagoslovljenim danima, jer ćemo i mi, ako Bog da, imati dio u tom dobročinstvu a njima se neće umanjiti – Allah će nas sviju nagraditi.

Neka nas Milostivi Allah uputi da iskoristimo ovu priliku na najbolji mogu način.

Podijeli sa prijateljima

Odgovori