ŠUKR (ZAHVALNOST)

Vijestii iz medžlisa

Blagodati na kojima je dužnost šućurati su neizbrojive

Šukr i hamd

Arapska (kur’anska) riječ šukr označava zahvalu na nekoj blagodati. Šukr se iskazuje jezikom, srcem ili organima. Druga riječ koja se koristi u Kur’anu u smislu zahvale jeste riječ hamd i njome se označava zahvala na blagodati ali i bez blagodati i, za razliku od šukrahamd se izražava samo jezikom. Govoreći o razlici između pojmova hamd i šukr, komentator Ibn Džuzejj kaže: ”Elhamdulillah podrazumijevaju zahvalu Njemu s obzirom na Njegovu uzvišenost, veličanstvenost, jedinost, dostojanstvenost, blagodarnost, znanje, moć i druge atribute. Elhamdulillah, zapravo, sadrži značenja Njegovih devedeset devet lijepih imena. A riječ eš-šukr podrazumijeva zahvalu Njemu na svakoj blagodati koju On daje i milosti koju dariva svakom stvorenju na Ahiretu i dunjaluku” (Teshil, 1/32).

Šukr kao smisao postojanja

Uzvišenu poziciju šukra u islamu možemo otkriti na temelju kur’anskih ajeta. O šukru se npr. govori u sljedećim ajetima:https://c1450a3bc20de814869f9adb5a6e52ca.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-37/html/container.html

– Allah vas izvodi iz trbuha majki vaših, vi ne znate ništa, i daje vam sluh, i vid, i srca, da biste bili zahvalni (le’allekum teškurun) (en-Nahl, 78). U ovom časnom ajetu otkriveno nam je da je šukr, ni manje ni više, nego – smisao našeg postojanja i zato nam je Uzvišeni dao sluh, vid i srce!

– Porodici Davuda, a.s., bilo je naređeno: “Radite, o, porodico Davudova, i budite zahvalni (šukra)!”(Sebe’, 13) Ovdje se šukr naređuje i, ustvari, predstavlja kao suština pokornosti Svevišnjem.

– Šukr je neodvojiv od imana: Zašto bi vas Allah kažnjavao ako budete zahvaljivali (šekertum) i vjerovali (āmentum)? (en-Nisa’, 147) Primjećujemo da se prvo spominje šukr pa onda iman (vjerovanje). Šukr, dakle, dovodi do imana, ili ga, pak, već sadrži.

– Svevišnji kaže: ”Ako budete zahvalni (šekertum), Ja ću vam, zacijelo, još više dati” (Ibrahim, 7). Šukr se povezuje sa davanjem, a Njegovo davanje nema kraja, tako da ovo davanje tumačimo u općem značenju, na dunjaluku i Ahiretu.

Šukr je ibadet

Na osnovu ovih i drugih ajeta o šukru (npr. v.: el-En’am, 53; el-Insan, 3; el-Bekare, 172) dolazimo do čvrstog zaključka da je šukr – ibadet. Također u Kur’anu nalazimo da Svevišnji Allah Svoje odabrane poslanike opisuje ovim svojstvom. Tako je, npr., o Nuhu, a.s., rekao: Zaista je on bio rob zahvalni (‘abden šekura)!” (el-Isra’, 3) – tj. mnogo je zahvaljivao, zahvaljivao je Allahu, dž.š., u svakoj situaciji; ili o Ibrahimu, a.s.: …i bio je zahvalan (šakiren) na blagodatima Njegovim(En-Nahl, 121). Iz 14. ajeta sure Lukman saznajemo da je zahvalnost prema Stvoritelju i roditeljima prva dužnost kojom je čovjek zadužen na ovome svijetu: Mi smo naredili čovjeku da poštuje roditelje svoje. Majka ga nosi, postepeno slabeći, i odbija ga od dojenja u toku dvije godine. Budi zahvalan Meni (eniškur li) i roditeljima svojim!

Na čemu šućurati

Blagodati na kojima je dužnost šućurati su neizbrojive: Ako biste Allahove blagodati brojali, ne biste ih nabrojali(Ibrahim, 34). Bejdavi u svome tefsiru veli da se one ograničavaju na dvije vrste: a) dunjalučke blagodati i 2) ahiretske blagodati (Envaru t-Tenzil…, 1/19), dok Ibn Džuzejj ukratko objašnjava da postoje: 1) dunjalučke blagodati, kao što su: zdravlje i imetak; 2) vjerske (dinske) blagodati, kao što su znanje i Bogobojaznost, i 3) ahiretske blagodati, a one su Njegovo nagrađivanje izobilnim nagradama za neznatno djelo koje čovjek učini u kratkom životu (Teshil, 1/32).

Vrste šukra

Naprijed smo istakli da se šukr iskazuje jezikom, srcem ili organima. Upravo na ova tri načina mi iskazujemo svoj šukr Svevišnjem Allahu. Šukr jezikom podrazumijeva izgovaranje zahvale Onome ko daje blagodati i kazivanje o tim blagodatima, jer je Muhammed, a.s., rekao: ”Kazivanje o blagodatima je šukr” (Musned Ahmedov: 17721). Šukr organimapredstavlja pokornost (ita’at) Allahu, dž.š., putem svojih organa i ostavljanje griješenja. Šukr srcem je spoznaja vrijednosti blagodati, znanja da su one samo od Uzvišenog Allaha te znanja da se one ne daruju po zasluzi čovjeka.

Stepeni šukra

U pogledu zahvale ljudi se dijele u dvije kategorije: prva, oni koji zahvaljuju na blagodatima koje su samo njima date, i druga, oni koji zahvaljuju Allahu na blagodatima koje su date svim ljudima. Postoje tri stepena šukra: a) stepen običnih ljudi koji zahvaljuju na blagodatima; b) stepen posebnih ljudi koji zahvaljuju na blagodatima i nedaćama u svakom stanju i c) stepen posebno posebnih ljudi koji ne vide blagodati zbog toga što su zagledani u Onoga koji daje blagodati (Ibn Džuzejj, Teshil, 1/32).

Na kraju, ne zaboravimo kazati da u Allahova, dž.š., lijepa imena spadaju i Es-Sabur (Najstrpljiviji) i Eš-Šukur (Najzahvalniji).

prof.dr. Almir Fatić, vanredni profesor na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu

Podijeli sa prijateljima

Odgovori