Uputstvo za postupanje s kurbanom i kožicama (VIDEO)

Vijestii iz medžlisa

Važan ibadet kurban bajrama jeste i prinošenje žrtve odnosno kurbana. Da bi ovaj ibadet bio potpun potrebno je ispuniti sva pravila vezana za ovaj ibadet. U nastavku ovog teksta donosimo vam sva uputstva i instrukcije vezane za postupanje s kurbanom i kurbanskom kožicom. Molimo vas da slijedite ova uputstva.

 1. Muslimani koji su pripremili životinju za izvršavanje propisa kurbana, dužni su primijeniti propise Islama koji se odnose na žrtvu kurbana u pogledu zdravlja, starosne dobi i drugih osobina odabrane životinje.
 2. Sam čin žrtvovanja kurbana provesti prema propisima Islama.
 3. Obradu mesa i svih dijelova kurbana obaviti tako da se ne umanji vrijednost ispravnog izvršenja propisa.
 4. Podjelu kurbanskog mesa vršiti uz primjenu svih epidemioloških mjera zaštite od širenja zaraze koronavirusom. S obzirom na aktuelnu epidemiološku situaciju, kurbansko meso se može zadržati za vlastite potrebe.
 5. Nejestive dijelove kurbana (unutrica i sl.) zbrinuti na ekološki prihvatljiv način u skladu sa propisima Islama i važećim propisima Državnih organa.
 6. Rijaset Islamske zajednice preporoučuje muslimanima da kožicu kurbana – bravčeta (ovca) zbrinu na ekološki prihvatljiv način ili obrade i zadrže za svoje potrebe (postekija za klanjanje namaza i sl.).
 7. Molimo Vas da goveđe kurbanske kožice:
  1. obradite – odstranite papke, rogove, rep…,
  2. nasolite sa 5 kg soli,
  3. dostavite na džematski punktove,
  4. ne stavljate u najlonske vreće.
 8. Goveđe kožice će se prikupljati kao i prethodnih godina na sabirnim mjestima:
  1. Dragan selo, Ravna, Bijela, Šanica, Glogošnica, Djevor i Donja Jablanica – džamija u Donjoj Jablanici
  2. Krstac, Lug, Jablanica, Sovići, Doljani, Čehari, Baćina, Mirci i Slatina – džamija u Podbrježju
  3. Rodići, Mrakovo, Šabančići, Glodnica, Donje Paprasko, Gornje Paprasko i Ostrožac – džamija u Ostrošcu

Podsjećamo da se valjanim zbrinjavanjem kurbanske kožice završava propis kurbana.

Vizuelno uputstvo o postupanju s kožicama je dostupno na našem Youtube kanalu

Podijeli sa prijateljima

Odgovori