Donje Paprasko

Džemat Donje Paparsko nalazi se na oko 3 km od Jablanice uz magistralni put M 17 Mostar – Konjic. Obuhvata nekoliko naselja: Donje Paparsko, Gornje Paprasko i Dobrigošće. Unutar datog džemata ima oko 130 domaćinstava. Na području džemata Donje Paparsko nalazi se jedan mesdžid koji je sagrađen 1995. godine. U vrijeme mubarek Ramazana aktivan. Dnevni namazi se klanjaju povremeno, a mektebska nastava se održava jednom sedmično.

Lična karta

Naziv džemata:Donje Paprasko
Broj domaćinstava:145
Godina izgradnje mesdžida:1995.g.
Mektebska nastava:Tokom cijele godine
Imam i muallim: Ibrahim-ef. Hodžić
Predsjednik Dž.O:Remzo Šćuk
Mesdžid D.Paprasko 1