Donja Jablanica

Džemat Donja Jablanica

Džemat Donja Jablanica je najmlađi džemat sa stalnim imamom na području Medžlisa islamske zajednice Jablanica. Džemat se nalazi pored puta M-17 Sarajevo – Mostar, 3 km od grada Jablanica. Džemat Donja Jablanica uz džamiju posjeduje i imamski stan, abdesthanu, gasulhanu i mektebsku učionicu. U džematu se obavljaju sve vjerske aktivnosti svih 5 dnevnih namaza te razne vjerski vjerski sadržaji. Džamija u Donjoj Jablanici je izgrađena 2001. godine uz veliku pomoć MIZ-e Jablanica prije svega te  privrednika i lokalnog stanovništva, džamija još nije u potpunosti završena. U sklopu džamije se nalazi mektebska učionica i oko 120 kvadrata molitvenog prostora na dva sprata.

Ovom džematu administrativno pripadaju i mektebi Djevor, Dragan Selo, Ravna- BIjela i Glogošnica. Trenutni predsjednik džematskog odbora je dipl.ing Nedim Čilić, a imam je Semir ef. Jahić, koji je ujedno i prvi imam ovog džemata.

O imamu: 

Semir ef. Jahić je rođen  14.09.1990. godine u Tuzli. Od rođenja živi u Kalesiji. Osnovno obrazovanje je stekao u Osnovnoj školi u Memićima kod Kalesije da bi 2005. godine upisao Behram- begovu medresu u Tuzli.  Školovanje u Medresi završava 2009. godine i te godine upisuje Fakultet islamskih nauka u Sarajevu kao redovan student na odsjeku islamska teologija, koji uspješno završava 2014. godine te 2015. godine upisuje master studij na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu i trenutno radi master tezu na temu „Bošnjaci u procesu institucionalizacije islama u Evropu- slučaj Nizozemske“ pod mentorstvom dos. dr. Asima Zubčevića. Kroz školovanje na Fakultetu islamskih nauka djelovao je  u Udruženju studenata Fakulteta islamskih nauka da bi u četvrtoj godini postao predsjednik Skupštine udruženja i kontakt osoba studenata četvrte godine za koordinaciju za profesorima.

Od septembra 2013. do septembra 2015. godine je radio kao imam u džematu Zukići (Medžlis islamske zajednice Kalesija), da bi nakon toga dobio angažman imama u džematu Bošnjak u Arnhemu (Holandija) i tu funkciju obnaša do 31.12. 2016. godine. Od 1.1. 2017. godine obnaša funkciju imama, hatiba i muallima u džematu Donja Jablanica (Medžlis islamske zajednice Jablanica). Od aprila 2014. godine pa do kraja školske godine obnašao je poziciju profesora islamske vjeronauke u JU Gimnazija Musafa Novalić u Gradačcu. Kraći period (od marta 2015. do maja) u 2015. godini je bio uposlen u OŠ Tojšići kao profesor islamske vjeronauke.

Tokom trajanja redovnog master studija na Fakultetu islamskih nauka obnašao je funkciju predstavnika studenata master ciklusa i po službenoj dužnosti bio član naučno-nastavnog vijeća Fakulteta islamskih nauka. Oženjen je i otac je jednog dječaka. Aktivno govori engleski jezik i služi se njemačkim i arapskim jezikom. Trenutno je koordinator Mreže mladih MIZ-e Jablanica.

Podijeli sa prijateljima