Ostrožac

Džemat Ostrožac

Sulejman-begova džamija u Ostrošcu

Ostrožac je željeznička stanica na pruzi i magistrali Srajevo- Mostar, između Čalebića i Jablanice. Postojala su tri Ostrošca. Prvi se nalazio u strani iznad ceste i nedaleko do lijeve obale Neretve, gdje su do 1954. godine živjeli Delalići.

Kada je 1. augusta 1891. godine provedena željeznička pruga od Metkovića do Sarajeva i uspostavljen saobraćaj na ovoj relaciji, počela su se na desnoj obali Neretve, oko mjesta gdje se u nju ulijeva Neretvica i dalje oko stanice, naseljavati neke porodice iz susjednih sela. Do ove godine ovaj je dio bio nenaseljen i zvao se Drnopolje, a od tada se počeo zvati Ostrožac. Za razliku od ovog prvi su počeli nazivati Stari ili Donji Ostrožac.

Kada je 1954. godine sagrađena brana na Neretvi oba ova Ostrošca su potopljena i došla u bazen akumulacije Jablaničkog jezera. Stanovnici koji su do 1954. godine u ova dva naselja živjeli raselili su se u razna mjesta Bosne i Hercegovine, a mali broj njih naselilo se u strani iznad jezera, gdje su osnovali novo naselje Ostrožac.

Čudna je bila sudbina ovog mjesta, jer je ono za nepunih 65 godina promjenilo tri lokacije.

Uz staru cestu nedaleko od lijeve obale Neretve i Starog Ostrošca , nalazila se do 1954. godine džamija s kamenom munarom visokom oko 15metara. Ne zna se kada je sagrađena a priča se da je zadudžbina nekog Suljeman-bega, o kome nemamo nikakvih padataka.

Bila je građena od stećaka, lomljenog kamena i pokrivena četverostrešnim krovom pod pločom, kasnije crijepom. Pri do marta bila bez munare i da je neki Zerem iz Glodnice podigao uz nju munaru oko 1890. godine.

U ogradi oko harema džamije bila su uzidana 22 stećka.

Ovoj džamiji su gravitirala sela: Glodnica, Mrakovo, Ribići, Rodići, Šabančići i Žuglići. Džamija je srušena 1954. godine i kamen od njene munare je prenesen u Seonicu i uzidan u munaru koja je 1961. godine uz ovu džamiju sagrađena.

Imamsku i mualimsku dužnost u ovom mjestu vršili su vršili su sljedeći. Hasan ef. Zahirović, Mustafa ef. Zahić, Ali ef. Ljubunčić i Mehmed ef. Imamović.

Godine 1973. sagrađena je u Ostrošcu iznad magistrale nova džamija s visokom kamenom munarom i uz nju prostorija za održavanje vjerske pouke. Prvi imam ove džamije bio je Vehbi ef. Radmanić, nakon njega Semin ef. Lepara a od augusta 2015. godine do januara 2019. godine tu dužnost obavljao je Muhamed ef. Burić a nakon njega dužnost imam je obavljao Alen-ef.Husejnović od marta 2019. do marta 2020. godine. Trenutni imam u ovom džematu je Ibrahim-ef. Hodžić.

O imamu: 

Ibrahim (Ramo – Amira) Hodžić je rođen sam 30.10.1986. godine u Zenici. Rođen i odrastao  u rodnom Željeznom polju kod Žepča gdje je završio i osnovnu školu.

Poslije uspješno završene osnovne škole 2001. godine  upisuje medresu “Osman ef.- Redžović” u Visokom koju završava 2005. godine. Nakon završetka medrese jedno vrijeme je radio kao honorarni imam na području MIZ – e Žepče da bi 2013. godine upisao Islamski pedagoški fakultet u Zenici na kojeg je 2016. godine uspješno završio i stekao zvanje diplomiranog profesora islamske vjeronauke. Trenutno je student na drugoj  godini na Fakultetu islamkih nauka u Sarajevu odsjeka za imame hatibe i muallime.

Od aprila 2011. godine obavljao je funkciju imama – hatiba i muallima u džematu Varvara Medžlisa islamske zajednice Prozor, gdje je proveo punih 7 godina a od maja 2018. godine je službi u džematu Boljkovac MIZ-e Gornji Vakuf, gdje ostaje do marta 2020. godine kada prelazi u džemat Ostrožac (MIZ-e Jablanica) te trenutno obnaša funkciju imama, hatiba i muallima.

Aktivno govori engleski jezik, dok se služi i arapskim jezikom. Njegov rad odlikuje požrtvovanost i posvećenost radu s mladima kao i radu na socijalnim pitanjima džemata. Oženjen je muallimom Edinom Hodžić (Delić) koja je također završila medresu u Visokom, I otac je tri kćerke.

Fotogalerija džemata: 

Podijeli sa prijateljima