Izvršni odbor

Trenutni saziv Izvršnog odbora: 

h. Ramiz Zahirović – predsjednik IO MIZ-e Jablanica

h. Ekrem ef. Hodžić – glavni imam MIZ-e Jablanica

Semir ef. Jahić

Amela Džajić – Idrizović

h. Nermin Kadić

Hasan Kovačić

Jasmin Hujdur

Nezirić Edis

Kemal Muratović

Podijeli sa prijateljima