Jablanica 1

Džamija u Podbrežju

Džamija u Podbrežju – Historijski gledano džamija smještena na parceli Lokvica (Mlaka), dvadesetak metara od M-17, bila je od najvećeg značaja za stanovništvo Jablanice.

Džematlije su džamiju počeli graditi 1908. godine, ali nisu imali dovoljno sredstava da ju završe. Vakufska direkcija u Sarajevu odobrila im je 8.000 Kruna, uz obavezu da su dužni osigurati sredstva za održavanje džamije i plaćanje imama. Gradnja džamije dovršena je 1912. godine i tada se u njoj počelo klanjati.

Građena je od lomljenog kamena i pokrivena je pločom, ali nije imala munaru. Munara visoka 30 metara je napravljena 1933. godine a sedreni kamen prenešen je sa djevojačke džamije iz Mostara.

Jablanica je bila bombardovana 1944. gdje je i munara bila oštećena. Džematlije su 1955. popravili munaru, a džamiju renovirali i proširili 1970. godine.

Imamsku dužnost od 1912. godine vršili su Jusuf ef. Malović, hodža Đelmo, hodža Mahmut Ćosić, Mustafa ef. Pirkić, Derviš ef. Hodžić, Hilmija Krnjo, Salim ef.Džumhur, Arif ef. Hajdarević, Salih ef. Lepara, Omer ef. Mulamehmedović, Mustafa ef. Bešlić, Junuz ef. Šoljić , Osman ef. Kurjaković, Ferid ef. Huseinbašić, Senad ef. Velić, Mesud ef. Ćosić te h. Emin ef. Bandić koji je i trenutni imam ovog džemata.

O imamu:

h. Emin- ef. (Mujo) Bandić je rođen 09. 06. 1968. godine u Gornjem Zoviku, Općina Hadžići. Osnovnu školu je završio u Pazariću a poslije upisuje Gazi Husrev-begovu medresu u Sarajevu koju uspješno završava u roku. Odmah nakon završetka Medrese 1988. godine odlazi na odsluženje vojnog roka a nakon toga 1990. godine zapošljava se kao imam džematu Milankovići na području općine Olovo gdje ostaje do početka ratnih zbivanja 1992. godine kada odlučuje da napusti službu i pridruži se Armiji BiH u odbrani Domovine na području općine Hadžići. Nakon demobiliziranja 1994. godine po rješenju tadašnjeg reisu-l-uleme dr. Mustafe Cerića biva raspoređen na funkciju imama, hatiba i muallima u Jablanici. U džematu Jablanica (Podbrješka džamija) radi sve do 2006. godine kada zbog sistematizacije radnih mjesta prelazi u Osnovnu školu “Suljo Čilić” Jablanica i predaje vjeronauku. Uporedo s tim 2004. godine uspješno završava Pedagošku akademiju u Mostaru odsjek Islamska vjeronauka te 2006. godine postaje stalni uposlenik Osnovne škole “Suljo Čilić” i na toj funkciji ostaje do 31. 07. 2019. godine kada ponovo biva imenovan za imama, hatiba i muallima u  Medžlisu Islamske zajednice Jablanica u džematu Jablanica 1 (Džemat Podbrješke džamije.

h. Emin-ef. Bandić iako nije bio stalni uposlenik Medžlisa u periodu od 2006. godine do 01.08.2019. godine stalno je bio na dispozitu rukovodstvu i glavnim imamima Medžlisa te u velikoj mjeri pomagao u organizaciji vjerskog života na području Medžlisa Islamske zajednice Jablanica, gdje je u jednom navratu bio i v.d. glavnog imama. Vršio je muallimsku funkciju u skoro svim mektebima na području Medžlisa i kada god je trebalo mijenjao i pomagao glavnom imamu i imamima Medžlisa. Obavio je više puta hadždž.

Oženjen je i ima dvoje djece.

Podijeli sa prijateljima